• Vannstanden i våre magasiner er i år meget lav. Dette medfører enkelte steder usikker is/åpent vann langs land og mellom holmer og skjær. Dette gjelder spesielt Valevatnmagasinet.
 • Ved kryssing av Valevatnmagasinet, følg merkede løyper!
 • Løypene over Gravatn blir ikke lenger merket.
 • Ved ferdsel i alle magasinområder må en ta hensyn til advarselskilt og tausperringer. Være obs ved kryssing av bekker, da disse kan være svært utrygge.
 • Inn- og utløpsposer er usikre. Det må vises forsiktighet med farlige sprekker mellom isblokker langs land.
 • Høyspentanlegg Det må vises forsiktighet i nærheten av kraftlinjer. Berøring medfører livsfare.
 • Det vises til vårt iskart ”Usikre vann” (viser normal år) og til våre kjentmenn:
  • Jon Ovedal, mob. 970 82 872
  • Morten Tonstad, mob. 915 99 051
  • Geir Åsbjørn Ovedal. mob. 416 23 699

Vi ønsker alle en god tur!