I Sira-Kvina kraftselskap følger vi med på den teknologiske utviklingen, tenker nytt og utfordrer hverandre til å hele tiden bli bedre. 

Hos oss står våre medarbeidere i fokus. Fleksibilitet er et viktig stikkord for å ta vare på hver enkel medarbeider uansett hvor de er i livet.

For å legge til rette for trivsel og god helse har kraftselskapet en rekke tilbud til de ansatte. Vi har et aktivt treningsmiljø og en egen velferdskomite som sørger for flere sosiale arrangementer gjennom året. Dette mener vi er med og bidrar til det lave sykefraværet i bedriften.