Vi vil trygge kraftselskapets fremtid med faglært arbeidskraft, og gir derfor lærlinger fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden.

Kraftselskapet tar inn lærlinger hovedsakelig på fagområdene energioperatør, energimontør og industrimekaniker. 


Fra høsten tar vi inn en lærling i industrimekanikerfaget. 

Søk på læreplassen innen 1. april 2020.