Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet 4. oktober 1963 med formål å bygge ut kraftkildene i Sira og Kvina-vassdragene.

Utbyggingen har vært gjennomført i 6 byggetrinn i perioden 1963 til 1989.
Det er i alt bygget 7 kraftverk med tunnelsystem og reguleringsmagasin.

Kraftselskapet har sitt hovedkontor og driftssentral på Tonstad i Sirdal kommune.

Databasert driftssentral, som ble tatt i bruk i 1976, var en av de første i landet. Personell på vakt har hele tiden en oppdatert oversikt over tilstanden i samtlige kraftstasjoner og magasiner.

Nøkkelinfo
InvesteringerI løpende kroner 1963-90 ca.3,5 mrd. kroner
Midlere årsproduksjonca. 6,3 TWh
Installert effekt1760 MW
Magasinkapasitet5600 GWh
Kraftstasjoner7
Antall aggregater16
Ansatteca. 100