Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet 4. oktober 1963, med formål om å bygge ut kraftkildene i Sira og Kvina-vassdragene. Vi har i dag vårt hovedkontor på Tonstad i Sirdal kommune. Vår visjon er å være en ledende produsent av vannkraft.

Sentral norsk kraftaktør

Vi produserer fornybar energi i 8 ulike vannkraftverk, der vi benytter vann fra Rogaland og Agder. Alle våre kraftverk har tunnelsystem og reguleringsmagasin. 

Sira-Kvina kraftselskap står for omtrent 5 % av landets totale kraftproduksjon, og er med det en sentral norsk kraftaktør.

Som en av de første virksomhetene i landet, tok vi i bruk databasert driftssentral allerede i 1976. Denne teknologien sørger for at personell på vakt alltid har oppdatert oversikt over tilstanden i samtlige kraftstasjoner og magasiner.

Ren fornybar vannkraft

Kjernevirksomheten til Sira-Kvina er produksjon av ren fornybar vannkraft. Som en betydelig norsk energiprodusent, tar vi vår del av ansvaret når det kommer til å forholde oss til og tilpasse oss fremtidens klimautfordringer. Vi har satt i kraft en rekke frivillige miljøtiltak, og jobber kontinuerlig for å være med på det grønne skiftet.

Les mer om vårt fremtidsfokus her.

Vi engasjerer oss i lokalmiljøet

For å bidra til og støtte lokalmiljøet, sponser vi lokal kultur og idrett. Vi ønsker også å støtte lokale ungdommer som ønsker seg fagbrev. Derfor stiller vi som lærebedrift, hovedsakelig på fagområdene energioperatør, energimontør og industrimekaniker. 

Har du spørsmål om noe ved vår virksomhet? Kontakt oss gjerne via telefon eller epost.
Du finner kontaktinformasjon her.

Nøkkelinfo
InvesteringerI løpende kroner 1963-90 ca.3,5 mrd. kroner
Midlere årsproduksjonca. 6,8 TWh
Installert effekt1770 MW
Magasinkapasitet5600 GWh
Kraftstasjoner8
Antall aggregater18
Ansatteca. 100