Sponsorat,  gaver og støtte

Sira-Kvina kraftselskap mottar jevnlig henvendelser vedrørende økonomisk støtte fra ulike lag, foreninger og organisasjoner. Vi kan dessverre ikke takke ja til alle henvendelsene, men søknadene vi mottar får en grundig vurdering før vi gir et svar tilbake til deg/dere.

Sira-Kvina kraftselskap har satt noen kriterier vi vurderer søknader ut i fra:

 • Politisk og religiøs uavhengighet er hovedregelen men alle søknader vurderes ut fra aktivitetens karakter.
 • Søker må være et arrangement, en aktivitet eller en organisasjon som går inn under kategoriene kultur, idrett, lag eller forening.
 • Profilerende effekt for merkevaren Sira-Kvina kraftselskap.
 • I tråd med Sira-Kvina kraftselskap sitt formål og verdigrunnlag.
 • Styrke Sira-Kvina kraftselskaps omdømme.
 • Tilgang til kommunikasjonsflater og kontaktpunkter.
 • Engasjement og involvering.
 • Vårt engasjement er geografisk tilknyttet vårt reguleringsområde.


Vi støtter normalt ikke:

 • Offentlig virksomhet
 • Klasseturer
 • Russen/russebiler
 • Motorsport og annet som ikke underbygger en miljøvennlig profil som stor leverandør av ren og fornybar energi.


Søknaden må inneholde følgende:

 • Navn på søker.
 • Hva det søkes om.
 • Hvorfor Sira-Kvina eventuelt bør støtte søknaden.
 • Geografisk tilknytning.
 • Navn på kontaktperson med telefonnummer og e-post-adresse.

Send henvendelse til:

Sira-Kvina kraftselskap
Pb. 38
4441 Tonstad
E-post: firmapost@sirakvina.no
Kontaktperson: Gro Helene Tonstad