Diagram - eierstruktur

Selskapet har fire eiere som har rettigheter og forpliktelser i henhold til sine eierandeler. Selskapet er et delt ansvar (DA) selskap.