Historien om Sira-Kvina

Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet for å bygge ut Sira og Kvina-vassdragene. Utbyggingen ble gjennomført i seks byggetrinn fra 1963 til 1989. Det er i alt bygget syv kraftverk med tunnelsystem og reguleringsmagasin.

Sira-Kvina kraftselskap

Adresse: Pb. 38, 4441 Tonstad

Telefon: 38 37 80 00
Epost: firmapost@sirakvina.no