I 1985 startet arbeidet på Tonstad for å sette i drift et femte aggregat.

Det ble bygget ny trykksjakt og ny stasjonshall til aggregatet på 320 MW, som da var landets største.

På dagen 25 år etter at Sira-Kvina kraftselskap ble stiftet ble stasjonen med det nye aggregatet offisielt åpnet 4. oktober 1988.

Investeringen i nytt aggregat ble gjort for blant annet å kunne levere mer effekt og redusere flomtap. Med større effekt kan strømmen produseres mer konsentrert i perioder med stort behov og god pris.

Dette var også begrunnelsen da Åna-Sira kraftverk et år senere ble utvidet med et tredje aggregat.

Ny driftssentral stod ferdig på Tonstad i 1992.