Årlig redegjørelse i henhold til åpenhetsloven

Etter åpenhetsloven, lov 2021-06-18-99, § 5 er Sira-Kvina kraftselskap forpliktet til å offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i medhold av lovens § 4.

Her finner du Sira-Kvina kraftselskap sin aktsomhetsvurdering av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjedene. (JPG, 8KB)

Signert aktsomhetsvurdering