Fornybar energi

Satsingen på fornybare energikilder vil bli en stadig større del av vår hverdag. Vi kan ikke lenger satse på fossilt brennstoff som olje, kull og gass. Dette har vi visst lenge, men overgangen fra fossile til grønne energikilder er omfattende og tar lang tid. Et viktig ledd i omstillingen er å finne gode alternativer til fossilt brennstoff. De nye energikildene som tas i bruk må være fornybare og ha lave eller ingen utslipp av klimagasser.

Sira-Kvina satser på vannkraft. Fordelen med vannkraft er at vi ved et vannkraftverk kan bestemme når vi skal produsere energi. Dette skiller denne energikilden fra vind- og solenergi, hvor man i langt større grad er nødt til å produsere energi når forholdene legger til rette for det.

Magasiner er grønne batterier

Våre regulerte vassdrag og vannmagasiner kan brukes til å lagre energi. Når det regner og når snøen smelter, samler vi opp vannet i et av våre magasiner. Der ligger det frem til vi har behov for å produsere energi. Da føres vannet ned i en vanntunnel eller en trykksjakt som leder til en turbin og et avløp. Turbinen driver en generator som produserer energi. På den måten kan vi kontrollere når vannet i magasinene skal brukes for å produsere energi. Så lenge vannet befinner seg i magasinene våre er den potensielle energien lagret, som et slags batteri.

Forsyner kontinentet med kraft

På grunn av de gode lagringsmulighetene magasiner gir oss, kan vannkraft også være med på å forsyne resten av Europa med energi. Dette er en mulighet som bidrar til å redusere bruken av fossile energikilder, også utenfor Norge. Når de store europeiske landene nå har påbegynt prosessen med å legge om fra fossile til fornybare energikilder, oppstår det et marked for at Norge kan være leverandør av grønn energi. Det vil være positivt for Norge i et økonomisk perspektiv, samtidig som det bidrar til at kloden blir grønnere.

Globalt og lokalt perspektiv

Det er ikke til å komme utenom at vannkraft har en innvirkning på det lokale landskapet og dyrelivet i nærheten av vassdraget. Når det er snakk om fornybar energi og det å ta vare på klimaet vårt, er det imidlertid viktig å ha et globalt perspektiv. Vi kan ikke bare fokusere på at vi i Norge skal ha tilgang på grønn energi, vi må også jobbe for at andre land skal kunne bruke fornybare energikilder.

Når det er sagt er det viktig å understreke av vi i Sira-Kvina kontinuerlig jobber for å redusere påvirkningen våre regulerte vassdrag og vannmagasiner har på et lokalt nivå. Tiltak vi har iverksatt er blant annet utarbeidelse av miljødesign i våre anlegg, laksetrapper og tilpasset minstevannføring. I tillegg jobber vi kontinuerlig for å opprettholde vannkvaliteten i vårt område.

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Har du spørsmål til vårt arbeid eller noe relatert til våre magasiner? Kontakt oss gjerne her, så skal vi svare på dine spørsmål.