Vi i Sira-Kvina kraftselskap er opptatt av at du skal kunne ferdes trygt i områdene rundt våre magasiner. Vi foretar derfor løpende målinger av relevante forhold, slik at du til enhver tid skal ha oppdatert informasjon tilgjengelig. 


Løpende varslinger om vesentlige endringer

For at du skal stille forberedt enten du bor eller ferdes i områdene rundt våre regulerte magasiner, publiserer vi oppdaterte varslinger om alle relevante forhold. Varslingene omhandler i hovedsak isforhold, vannstand og vannføring i magasinene. I beredskapssituasjoner, eksempelvis ved flom, legger vi ut ekstraordinære varslinger, slik at du til enhver tid vil kunne holde deg oppdatert

Vi opplyser i tillegg om tiltak som iverksettes for å redusere omfanget av forventede kritiske situasjoner, samt andre forhold som bør tas hensyn til.

Her finner du også kart og informasjon om de enkelte magasiner, og føringer på hvordan en bør ferdes i mer usikre områder.

Ønsker du mer generell informasjon om våre kraftanlegg finner du dette her.

Har du spørsmål rundt varslinger og eventuelle flomvarsler? Kontakt oss her