Varslinger

Åpent vann om vinteren

Her finner du informasjon om isforhold, vannstand og vannføring i våre regulerte magasiner. Varslingene oppdateres løpende ved vesentlige endringer. Du finner også kart og informasjon om det enkelte magasin.

Sira-Kvina kraftselskap

Adresse: Pb. 38, 4441 Tonstad

Telefon: 38 37 80 00
Epost: firmapost@sirakvina.no