MAGASINOPPLYSNINGER:

Høyeste regulerte vannstand (HRV): 837,0 moh
Laveste regulerte vannstand (LRV): 820,0 moh


Fra lavvannstandsperiodens slutt skal det uregulerte tilsig til Øyarvatn nyttes til oppfylling av magasinet til 2 meter under HRV. Vannstanden kan ikke senkes igjen før 15 september.

Ved maksimal beregnet flom kan vannstanden i magasinet stige ca. 1,0 m over HRV.

Markering av kontrollbolt, se kartskisse

  • Fastmerkebolt: H=840,698 moh
  • Kontrollbolt HRV: H=837,00 moh

Iskart Øyarvatn