Beveg deg trygt i vårt reguleringsområde

Man skal alltid utvise forsiktighet når man ferdes i naturen, og i Sirdal er det spesielt viktig å huske på at mange vann fungerer som magasiner for vannkraftverk. Regulerte magasiner kan ha varierende vannstand, og det kan derfor lønne seg å undersøke litt på forhånd før man beveger seg rundt slike vann. Sira-Kvina kraftselskap rapporterer løpende om forholdene på våre magasiner, slik at du skal kunne ferdes trygt i området.


Vær forsiktig når du krysser regulerte magasiner

Fordelen med regulerte magasiner ved kraftproduksjon, er at de fungerer som vannlagre der vann kan tappes når det er behov for det. For deg som er på tur i området, betyr det også at du må være ekstra oppmerksom på at variasjoner i vannstand kan forekomme. Nedtappingen kan blant annet påvirke istykkelse på vannene, og eventuelt skape utrygge forhold. Vær derfor alltid forsiktig før slike vann krysses. 


Hva varsler vi om?

Vi varsler om alle forhold av betydning for de som ferdes rundt våre magasiner. I hovedsak vil dette dreie seg om isforhold og istykkelse. Varslingene inkluderer informasjon om hvert enkelt vann, med kart der det er merket opp anbefalte løyper, samt advarsler om hvor isen kan være usikker i løpet av et normalår. Vi publiserer også varslinger om flom, slik at alle som bor eller planlegger å oppholde seg i Rogaland og Agderfylkene kan ta de nødvendige forutsetningene og stille forberedt.  

Våre varslinger er et hjelpemiddel, for at du skal kunne ferdes mest mulig ansvarlig i områdene rundt våre anlegg. Det er viktig å huske på at varslene ikke gir noen fasit, men heller fungerer som gode retningslinjer basert på erfaring og lokalkunnskap. Vi jobber dessuten kontinuerlig for å holde oss oppdatert på forskning og teknologi, så våre varslinger skal være så nøyaktige som mulig.


Kjentmenn med lokal kunnskap

Når man ferdes i områder man ikke nødvendigvis kjenner så godt, er det ikke så lett å vite hvilke forhold man må være oppmerksom på. Samtidig er god planlegging gjerne en god forutsetning for at turen skal bli trygg og ansvarlig. Våre kjentmenn er lommekjent i områdene rundt våre magasiner, og flere av våre varslinger er basert på deres lokale kunnskap. Blant annet foretar de jevnlige ismålinger og sjekker tilstanden på de ulike magasinene.


Her er noen øvrige gode tips fra våre kjentmenn:

  • Utvis forsiktighet ved kraftlinjer.
  • Se opp for isbrekk og benytt eksisterende broer.
  • Vit hvor det er skredfare og unngå disse områdene.
  • Følg merkede løyper over isen - det er her istykkelsen er målt.
  • Hold deg unna bratte skråninger.


Hvordan følge med på varslingene?

All informasjon fra våre målinger publiseres her på våre hjemmesider. I tillegg har vi en facebookside, der vi deler relevante oppdateringer; både varslinger og annen informasjon om selskapet. Du finner vår facebookside her.


Kos deg i naturen

Det er mye vakker natur i vårt nedslagsfelt, og den er til for å nytes. Lytt derfor til erfarne fjellfolk, ta nødvendige forholdsregler og kos deg i den flotte fjellheimen. God tur!
Informasjon og oppdaterte varslinger finner du her.

Har du spørsmål? Kontakt oss her