Husk at istykkelsen normalt varierer på et vann. Isobservasjonene er kun punktobservasjoner, og vi oppgir minste istykkelse som er målt på det aktuelle magasinet. (På magasinene Valevatn / Kvifjorden/Nesjen er det istykkelsen målt i kvistet løype som er oppgitt).

Bruk disse opplysningene sammen med din egen kunnskap og fornuft.


Løypene over Valevatn og Gravatn, samt løypa over Kvifjorden, er nå kvistet.


Kontaktinfo:

  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72).
  • Geir Åsbjørn Ovedal (mob. 41 62 36 99).
  • Morten Tonstad (mob. 91 59 90 51).
Isforhold
ReferansevannHøydeDatoKommentar
Sinnesvatn554 m21.03.2024Snølag 2 cm, 15-20 cm is, 15-25 cm issørpe, 45 cm is i bunn.
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m18.03.20245-10 cm skare, 15 cm is, 20 cm issørpe, 15 cm is, 10-70 cm issørpe, 20 -30 cm is i bunn. (Isen ved Svartevassribbane er15 + 8 cm.)
Ånestøl/Kilen660 m20.03.2024Ikke farbart.
Vatnedal 660 m20.03.2024Ikke farbart.
Deg660 m20.03.2024Ikke farbart.
Valevatn660 m20.03.202410-20 cm snø, 10-25 cm is, 30-60 cm issørpe, 45-50 cm is i bunn.
Gravatn660 m20.03.2024Ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m20.03.202410 cm snø, 5 cm is, 30-40 cm issørpe, 30-40 cm is i bunn.
Tjørhomvatn500 m18.03.2024Ikke farbart.
Ousdalsvatn500 m18.03.2024Ikke farbart.
Ertsvatn599 m17.03.202418 cm is, 14 cm issørpe, 55 cm is i bunn.
Nedre Førevatn520 m17.03.202415 cm is, 10 cm issørpe, 45 cm is i bunn..
Roskreppfjorden930 m19.03.202425-30 cm snø, 10 cm is, 30-85 cm issørpe, bunnis 30-40 cm.
Øyarvatn840 m19.03.2024
10-20 cm snø, 10-15 cm is, 20-70 cm issørpe, 45-60 cm is i bunn.
Onghellervatn770 m21.03.202410 cm snø, 12 cm is, 60 cm issørpe, 45-50 cm is i bunn.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m21.03.202415 cm is, 10 cm issørpe, 10 cm is, 15 cm issørpe, 45-50 cm is i bunn.
Kvivatn715 m21.03.20245 cm snø, 15 cm is, 30 cm issørpe, 50 cm is i bunn.
Homstølvatn500 m15.03.2024Ikke farbart.

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


ØKT MINSTEVANNFØRING I SIRA OG KVINA.

Etter de nye konsesjonskravene gjeldende fra 2023 er kraftselskapet pålagt minstevannføring i Sira hele året, samt økt minstevannføring i Kvina. Slippunktet i Sira er Handeland, mens det i Kvina er Homstøl. Dette medfører at isforholdene vil oppleves forskjellig fra tidligere vintre. Vær derfor ekstra oppmerksom dersom du ferdes på elveisen langs de aktuelle strekningene i disse vassdragene.


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)
  • Geir Åsbjørn Ovedal (mob. 41 62 36 99)
  • Morten Tonstad (mob. 91 59 90 51)