Husk at istykkelsen normalt varierer på et vann. Isobservasjonene er kun punktobservasjoner, og vi oppgir minste istykkelse som er målt på det aktuelle magasinet.

Bruk disse opplysningene sammen med din egen kunnskap og fornuft.


Løypene over Valevatn og løypa over Kvifjorden er nå kvistet.


Kontaktinfo:

  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72).
  • Geir Åsbjørn Ovedal (mob. 41 62 36 99).
  • Morten Tonstad (mob. 91 59 90 51).
Isforhold
ReferansevannHøydeDatoKommentar
Sinnesvatn554 m22.02.2024Snølag 12-20 cm, 30 cm issørpe (noen steder tynne islag i sørpa), istykkelse 45 cm.
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m08.02.2024Istykkelse 20 - 30 cm, over dette 60 cm vann / issørpe, 40 cm snø på toppen. (Isen ved Svartevassribbane er 8 - 9 cm.)
Ånestøl/Kilen660 m20.02.2024Ikke farbart.
Vatnedal 660 m20.02.2024Ikke farbart.
Deg660 m20.02.2024Ikke farbart.
Valevatn660 m20.02.202430-35 cm snø, 30-60 cm issørpe (noen steder tynne islag i sørpa), 50 cm is.
Gravatn660 m20.02.2024Ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m20.12.2023Ikke farbart.
Tjørhomvatn500 m20.02.2024Ikke farbart.
Ousdalsvatn500 m20.02.2024Ikke farbart.
Ertsvatn599 m19.02.2024Ytra: 30 cm snø, 10 cm dårlig is, 15 cm issørpe, 60 cm is.   Indra: 50 cm.
Nedre Førevatn520 m19.02.202415 cm snø, 7 cm dårlig is, 10 cm vann, 40 cm is.
Roskreppfjorden930 m07.02.202450 - 55 cm is. Over dette 35 cm vann og på toppen 50 cm snø.
Øyarvatn840 m09.01.202455 cm is. Tynt lag med hard, bårete snø på toppen.
Onghellervatn770 m22.02.202425 cm snø, 55 cm issørpe (noen steder tynne islag i sørpa), 45 cm is.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m22.02.202410 cm snø, 5 cm issørpe, 10 cm is, 20 cm issørpe, 45 cm is.
Kvivatn715 m22.02.202420 cm snø, 35 cm issørpe, 55 cm is.
Homstølvatn500 m20.02.2024Ikke farbart.

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


ØKT MINSTEVANNFØRING I SIRA OG KVINA.

Etter de nye konsesjonskravene gjeldende fra 2023 er kraftselskapet pålagt minstevannføring i Sira hele året, samt økt minstevannføring i Kvina. Slippunktet i Sira er Handeland, mens det i Kvina er Homstøl. Dette medfører at isforholdene vil oppleves forskjellig fra tidligere vintre. Vær derfor ekstra oppmerksom dersom du ferdes på elveisen langs de aktuelle strekningene i disse vassdragene.


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)
  • Geir Åsbjørn Ovedal (mob. 41 62 36 99)
  • Morten Tonstad (mob. 91 59 90 51)