Vannføring ved Røynestad

Vannføring i Kvina ved vannføringsmålet på Røynestad. Grafen viser målt vannføring i timeintervaller siste to uker.

I manøvreringsbetingelser fastsatt ved kgl.res. 27. januar 2023 er minste tillatte vannføring (minstevannføring) målt ved Røynestad vannmerke i Kvina satt til følgende:

  • 5 m3/s gjeldende for hele året.

NB: Dataene som er grunnlaget for vannføringskurven er automatisk innsamlet og ikke kvalitetssikret av kraftselskapet. Dataene kan derfor inneholde feil.

Sira-Kvina kraftselskap

Adresse: Pb. 38, 4441 Tonstad

Telefon: 38 37 80 00
Epost: firmapost@sirakvina.no