MAGASINOPPLYSNINGER:

Høyeste regulerte vannstand (HRV): 497,6 moh
Laveste regulerte vannstand (LRV): 482,0 moh


Ved maksimal beregnet flom kan vannstanden i magasinet stige ca. 0,5 m over HRV.

Magasinet omfatter flere vann som har følgende LRV
Myrstølstjønn494 moh
Ousdalsvatnet482 moh

Markering av kontrollbolt, se kartskisse

  • Fastmerkebolt: H=499,996 moh
  • Kontrollbolt HRV: H=500,00 moh

Kart Ousdalvatn