MAGASINOPPLYSNINGER:

Høyeste regulerte vannstand (HRV): 49,5 moh
Laveste regulerte vannstand (LRV): 47,5 moh


Ved flom skal vannstanden ikke stige høyere enn tilsvarende naturlig flomstigning uten regulering.

Markering av kontrollbolt, se kartskisse

  • Fastmerkebolt: H=51,378 moh
  • Kontrollbolt HRV: H=50,00 moh

 

Iskart Sirdalsvatn