MAGASINOPPLYSNINGER:
Høyeste regulerte vannstand (HRV): 660,0 moh
Laveste regulerte vannstand (LRV): 625,0 moh

Ved maksimal beregnet flom kan vannstanden i Kilen-Valevatn-Gravatn magasinet stige ca. 1,0 meter over HRV.

Magasinet omfatter flere vann som har følgende LRV:
Ånestølhølen650,0 moh
Svartevatn646,0 moh
Flåthølen636,0 moh
Dam Kilen628,0 moh
Dam Deg580,0 moh
Valevatn625,0 moh
Gravatn625,0 moh

 

Markering av kontrollbolter, se kartskisse

Iskart Valevatn Gravatn