• Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


ØKT MINSTEVANNFØRING I SIRA OG KVINA.

Etter de nye konsesjonskravene gjeldende fra 2023 er kraftselskapet pålagt minstevannføring i Sira hele året, samt økt minstevannføring i Kvina. Slippunktet i Sira er Handeland, mens det i Kvina er Homstøl. Dette medfører at isforholdene vil oppleves forskjellig fra tidligere vintre. Vær derfor ekstra oppmerksom dersom du ferdes på elveisen langs de aktuelle strekningene i disse vassdragene.


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)
  • Geir Åsbjørn Ovedal (mob. 41 62 36 99)
  • Morten Tonstad (mob. 91 59 90 51)

Isforhold
Magasin/Magasindel HøydeKommentar
Svartevatn900 mMagasinet er svært stort og dypt. Isen legger seg derfor sent og ujevnt.
Valevatn/Gravatnmagasinet660 mMagasinet er langstrakt med varierende isforhold.
Ånestøl/Kilen660 mStor vanngjennomstrømning, ikke farbar is.
Vatnedal 660 mStor vanngjennomstrømning, varierende forhold, ikke farbart.
Deg660 mVed Deg er magasinet dypt. Isen legger seg senere her.
Valevatn660 mVær oppmerksom i området omkring overføring til Gravatn.
Gravatn660 mStor gjennomstrømning fra Valevatn, Smogevatn og Hunnevatn gjør at vannet er svært usikkert/ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn650 mVær oppmerksom i området omkring  inntak, inn- og utløpsoser.
Skreåfeltet720 mVær oppmerksom i området omkring  inntak, inn- og utløpsoser .
Tjørhomvatn500 mSpesielt farlig i nærheten av utløpet fra kraftstasjonen.
Ousdalsvatn500 mStor vanngjennomstrømning, ikke farbar is.
Førevatn520 mVær spesielt oppmerksom i område omkring  inntaket.
Roskreppfjorden930 mI  området omkring inntaket ved hoveddammen er det ikke farbar is.
Øyarvatn840 mStor vanngjennomstrømning og varierende is forhold. Ved utløpet fra kraftstasjonen og ved inntaket ute ved dammen er isen ikke farbar.
Onghellervatn770 mVær oppmerksom på utløpet/kanalen og videre nedover vassdraget.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 mI området omkring utløpet fra Kvivann og i Straumane, ved utløpet fra Guddilsvann, Eivindsvann og ved inntaket til kraftstasjonen som ligger ved hoveddam er isen ikke farbar.
Kvivatn715 mStor vanngjennomstrømning, usikker is.
Homstølvatn500 mStor vanngjennomstrømning, ikke farbar is.