MAGASINOPPLYSNINGER:

Høyeste regulerte vannstand (HRV): 715,0 moh
Laveste regulerte vannstand (LRV): 677,0 moh


Ved maksimal beregnet flom kan vannstanden i magasinet stige ca. 1,0 m over HRV.

Magasinet omfatter flere vann som har følgende LRV:
Kvivatn705 moh
Kvifjorden692,5 moh
Badstogfloni692 moh
Nesjene677 moh

Markering av kontrollbolt, se kartskisse

  • Fastmerkebolt: H=716,986 moh
  • Kontrollbolt HRV: H=715,00 moh

 

Iskart Kvifjorden