MAGASINOPPLYSNINGER:

Høyeste regulerte vannstand (HRV): 497,6 moh
Laveste regulerte vannstand (LRV): 492,0 moh


Ved dam Handeland: Ved maksimal flom skal HRV ikke overstiges.
Tjørhomvatn: Ved maksimal flom skal vannstanden ikke stige høyere enn tilsvarende naturlig flomstigning uten regulering.

Magasinet omfatter flere vann som har følgende LRV
Tjørhomvatn495 moh
Handelandsvatn492 moh


Markering av kontrollbolt, se kartskisse

  • Fastmerkebolt: H=500,427 moh
  • Kontrollbolt HRV: H=497,60 moh

Iskart Tjørhomvatn