MAGASINOPPLYSNINGER:

Høyeste regulerte vannstand (HRV): 929,0 moh
Laveste regulerte vannstand (LRV): 890,0 moh


Ved maksimal beregnet flom kan vannstanden i magasinet stige ca. 1,0 m over HRV.

Magasinet omfatter flere vann som har følgende LRV:
Kverevatn925 moh
Roskreppfjorden890 moh


Markering av kontrollbolt, se kartskisse

  • Fastmerkebolt: H=934,959 moh
  • Kontrollbolt HRV: H=929,00 moh

Iskart Roskreppfjorden