MAGASINOPPLYSNINGER:

Høyeste vannstand: 772,0 moh
Høyden topp overløpsterskel er lik høyeste vannstand.
Laveste vannstand: 770,0 moh
Høyden på utløpsterskel er lik laveste vannstand.


Ved maksimal beregnet flom kan vannstanden i magasinet stige ca. 1,0 m over HRV.

Iskart Onghellervatn