MAGASINOPPLYSNINGER:

Høyeste regulerte vannstand (HRV): 899,0 moh

Laveste regulerte vannstand (LRV): 780,0 moh


Ved maksimal beregnet flom kan vannstanden i magasinet stige ca. 1,0 m over HRV.

Magasinet omfatter flere vann som har følgende LRV
Svartevatn780 moh
Svåhellervatn790 moh
Lonevatn824 moh
Store Aurevatn830 moh
Lille Aurevatn835 moh
Hyttevatn864 moh
Såtjønn872 moh
Ytre Storevatn891 moh

Markering av kontrollbolt, se kartskisse

  • Fastmerkebolt: H=906,372moh
  • Kontrollbolt HRV: H=899,00 moh

Kart Svartevatn