MAGASINOPPLYSNINGER:


Hunnevatn

  • Høyeste vannstand: 651,00 moh. Høyden på topp overløpskrone er lik høyeste vannstand.
  • Laveste vannstand: 649,70 moh. Høyden på topp inntaksterskel er lik laveste vannstand.

Tverråtjønn

  • Høyeste vannstand: 653,20 moh. Høyden på topp overløpskrone er lik høyeste vannstand.
  • Laveste vannstand: 652,20 moh. Høyden på topp inntaksterskel er lik laveste vannstand.

Ved maksimal beregnet flom kan vannstanden i Hunnevatn og Tverråtjønn stige ca. 1,0 m over høyeste vannstand.

Iskart Hunnevatn