Fagområdene spenner fra elektro sterkstrøm til tele/data, bygg og maskin. Også andre fagområder og kombinasjoner innen kraftproduksjon har relevans.

Vi kan tilby:
  • Dyktige arbeidskollegaer
  • Godt faglig og sosialt miljø
  • Kompetanseheving og læring
  • Utviklende prosjekter
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Gode velferdsordninger