Det er dermed tatt en avgjørelse om å vinterstenge anleggsveien inn til Duge kraftverk slik at veien kan nyttes til skigåing.

Vær obs på at det i perioder kan forekomme økt scootertransport.

Veien brøytes kun opp igjen ved helt uforutsette hendelser/behov. Endringer varsles i tillegg på Facebook.