Rehabilitering Nesjen dammer

  • Status: Arbeider starter etter påske og vil være ferdig til høsten. Følg skilt instruks ved ferdsel opp mot båthuset.
  • Utførelse: Påbygging (250 000 m3) og instrumentering som følge av myndighetskrav.

Rehabilitering Homstøl dam

  • Status: Det gjenstår kun mindre arbeider ved Homstøl dam i år. Lite anleggsvirksomhet.
  • Utførelse: Påbygging (60 000 m3) og instrumentering som følge av myndighetskrav.

Prosjektleder: 

Harald Andreas A Simonsen (mob. nr. 48223445)