Onsdag 6. mars vil varslingslysene i Ågapet i Åna-Sira være ute av drift på grunn av vedlikehold.