Borten Moe kommer til Tonstad i helikopter etter en befaring over Tonstad – Homstøl – Kvifjorden.

Sira-Kvina kraftselskap v/ adm. dir. Gaute Tjørhom, Norhard v/ adm. dir. Askjell Tonstad samt Lars Audun Fodstad vil holde presentasjon for statsråden ved kraftselskapets hovedkontor.