Arbeidene i Kvina vassdraget har pågått siden 2019, og noe mindre arbeider vil foregå videre til våren/sommeren 2023.

Arbeidene med dammene omhandler utbedringer på overvåking og vedlikehold, samt myndighetspålegg for å heve sikkerheten mot terror og som følge av økte flomstørrelser. 

Eivindvatn
I sommer ble ombygging av bekkeinntaket ferdigstilt. Tiltaket sørger for økt overføring til Solhom kraftverk på omlag 4 GWh. 

Eivindvatn.jpg

Homstøl
Rehabilitering av Homstøl dam ble utført i perioden 2020-2022. Arbeidet omfatter påbygging av dammen på omlag 60 000 m3 samt instrumentering innvendig og utvendig for måling av lekkasjer. Tiltakene er utført med bakgrunn i myndighetspålegg og økt sikkerhet for flom.

Nesjen.jpg

 

Nesjen
Rehabilitering av Nesjen dammer (5 stk) er utført i perioden 2019-2022. Arbeidet omfatter påbygging av omlag 250 000 m3 og instrumentering innvendig og utvendig for måling av lekkasjer. Tiltakene er utført med bakgrunn i myndighetspålegg og økt sikkerhet for flom.

Homstøl.jpg

Prosjektleder: Harald Andreas A Simonsen