Etter flere feil og tilstandsvurderinger på viklinger ble det i 2006 bestemt å skifte komplette statorer på generatorene 3 og 4 i Tonstad.  I desember 2006 inngikk kraftselskaper kontrakt med ALSTOM for levering av 2 nye statorer,  levering i 2009 og 2010. Per Roald Haughom har vært prosjektleder for revisjonen, og forteller at prosjektet ble gjennomført som planlagt.  Alstom startet arbeidet i oktober 2008 og siste generator var i drift september 2010, hvert av aggregatene var ute av drift i ca.5 måneder.

Prosjektet var en kostbar affære på flere titalls millioner, i tillegg til interne kostnader på fire årsverk.
 - Dette var et stort prosjekt og Alstom gjorde en fantastisk flott og god jobb. Prosjektet hadde i tillegg 0 skader, sier Per Roald fornøyd.  Han legger også til at det har vært et godt samarbeid mellom Alstom og ansatte i Tonstad kraftverk, noe som også Alstom har gitt tilbakemeldinger om.