Dirdalsåna er en av de beste lakseelvene i landet. Ved å tilrettelegge for oppvandring gjennom naturlig vandringshinder i det såkalte Giljajuvet har Sira-Kvina bidratt til at Dirdalsåna blir enda bedre. Dirdalsåna er en del av Hunnedalsfeltet, og var ikke med som en del av hovedrevisjonen av konsesjonsvilkår.

God dialog

Feltet kan tas opp til revisjon i 2022. Sira-Kvina kraftselskap har imidlertid gjennom flere år hatt en god dialog med Fylkesmannen, grunneiere organisert gjennom elveierlag, Gjesdal kommune og fiskeforening. Dette tiltaket gjennomføres som et frivillig tiltak i samarbeid med Fagrådet.  

Utfordrende prosjekt

Prosjektet har vært utfordrende siden dette er en storsteinselv, med ekstremflommer, og konstruksjoner må dimensjoners i forhold til det. Det er kun gjennomført tiltak med naturlig elvemateriale. Siden det er mye massetransport av betydelig store steiner ved flommer var det ikke hensiktsmessig å nytte betongkonstruksjoner. Terskler er bygd opp for å redusere vandringshindre for laks der det har vært mulig. På andre steder er større steiner fjernet. På et par plasser er det etablert helt nye stryk. Konstruksjoner er bygd i stein på opp til 10 tonn.

Vi har nyttet en svært kompetent entreprenør i Heibel entreprenør på denne jobben. Suksessfaktor er imidlertid som alltid en tett oppfølging i byggefase, samt en grundig ROS og SJA med alle involverte i prosjektet.

Laksen bet på

Det var tilnærmet hallelujastemning i Dirdal da de første 10 kilos laks ble fanget oppstrøms Giljajuvet ved Byrkjedalstunet, nesten umiddelbart etter avsluttet tiltak. Dette var de første to laks, utover noen som er flyttet opp, som er fanget oppstrøms Giljajuvet i nyere tid. Disse ble selvsagt satt ut igjen siden det er gytefisk som vil være med på å bygge en fremtidig bestand på ny lakseførende strekning.

 

 

Gravemaskin i elv

Edderkoppgraver av typer Kaiser ble nyttet på de mest utilgjengelige stedene. Disse har en fantastisk fremkommelighet, men er ikke kraftige nok å løfte 9-10 tonns stein. I prosjektet var det også en 25 tonner ordinær gravemaskin i utstyrspakken.

Mann snakker til en gruppe mennesker

Heibls i samtaler med fagråd i Dirdal. (Bildet er tatt utenfor anleggsområdet)