Kraftverket vil utnytte restfeltet fra Kvina med et fall på ca. 45 meter mellom Stegemoen og terskelbassenget på Rafoss. Kraftverket er et rent elvekraftverk, uten reguleringsmagasin, og bygges på egen eiendom.

Kraftstasjonen planlegges bygd med tre aggregat med en turbineffekt på 14,4 MW. Kraftverket vil gi en årsproduksjon på ca. 34,5 GWh, og tilsvarer en Øksendalsoverføring.

Integrert laksetrapp
I prosjektet er det også planlagt en integrert laksetrapp. I stedet for å vente passivt på et eventuelt pålegg fra DN, har Sira-Kvina valgt å se på muligheter for å få til et prosjekt som ivaretar ønsker om oppgang for laks i Rafossen, utvandring av laksesmolt på våren og samtidig nytte fallet i kraftproduksjon.

Av tekniske løsninger er det gjort valg som muliggjør oppvandring av laks på en svært god måte.  Per Øyvind Grimsby, prosjektleder for Rafossprosjektet, forteller at inntaket på laksetrappen legges til utløpet av kraftverket, og på den måten utnytter man laksens generelle adferd med å vandre der strømmen er sterkest. - Utfordringen kan ofte være å få laksen frivillig inn i en kunstig laksetrapp. En kombinert løsning med kraftverk og laksetrapp er meget gunstig da laksen lures inn i trappen, sier Per Øyvind. Det skal bygges en egen tunnel for laksetrappen på 330 meter med et tverrsnitt på ca. 12 m².

Utfordringer
Dessverre er innmating av strøm på nettet en utfordring, som unødig forsinker prosjektet. Det jobbes med å finne løsninger med Agder Energi Nett. Det er imidlertid forventning om rask saksbehandlingstid . Dette på grunn av at kraftselskapet mener prosesser med berørte parter i forkant har vært positive og det er valgt svært  gode tekniske løsninger  i prosjektet.

Realistisk byggestart for prosjektet er i 2013.