Sira-Kvina kraftselskap vil, etter avtale med Lund kommune, senke Lundevatn ned mot 44 moh i perioden 4. – 8. mars 2024.

For mer informasjon, se Lund kommune sin hjemmeside.