Vurderingen inngår som en del av planleggingen av fremtidig rehabiliteringsarbeid på dammen.

Nedtappingen er planlagt utført i perioden Uke 38 og 39. Tidspunktet er avhengig av ferdigstillelse av pågående arbeid med installasjon av ny tappeluke i bunntappeløpet tilknyttet dammen.

Etter uke 39 vil hastigheten på oppfyllingen være avhengig av tilsiget.

Sira-Kvina beklager de ulemper dette eventuelt måtte medføre.


Kontaktperson:

Prosjektleder Harald Andreas A Simonsen, mob. 482 23 445