Produksjonen i Åna-Sira kraftverk vil i den første uka være svært begrenset.

Dette for å få opp vannstanden i Lundevatn til et mer normalt nivå, rundt kote 48,20