Senkingen skyldes revisjoner i Åna-Sira kraftverk. 

Vannstanden vil holdes lav frem til 27. mars 2020.