Invitasjon til åpning av Rafoss kraftverk og laksetrapp