Roskrepp kraftverk ligger øverst i Kvina-vassdraget og produsere kraft mellom Roskreppfjorden og Øyarvatn. Kraftverket på 50 MW utnytter et fall på 80 m og er det minste i Sira-Kvina systemet. Ingenting er smått i Sira-Kvina systemet og tunellene har diameter på nesten 7 m og fører frem en vannstrøm tilsvarende 70 000 melkekartonger per sekund. 

Har vannkrafttuneller en utløpsdato?

Hovedformålet med forskningen på Roskrepp er å undersøke om vannkrafttuneller har en utløpsdato, altså om de før eller siden kollapser. Tunnelsystemet på Roskrepp ble tømt for første gang på over 10 år, og forskerne fikk da mulighet til å inspisere tunnelen og installere måleutstyr. Måleutstyret skal måle grunnvanntrykket i fjellet under kraftverksdriften for å se hvordan dette påvirker forholdene i berget.

Man kan dra en parallell til målingene og frykten for utrasing av fjellet Mannen.

Tonstad kraftverk som case-studie

Tonstad kraftverk er Sira-Kvina kraftselskap sitt største anlegg. Kraftverket på 960 MW utnytter et fall på 450 m og tunellene med diameter på opptil 10 m fører frem en vannstrøm tilsvarende 240 000 melkekartonger per sekund. Tonstad kraftverk benyttes som case-studie for forskning på såkalte sandfang. Sandfangene skal sedimentere ut sand og grus slik at dette ikke havner i turbinene. 

Forskningsaktiviteten er godt beskrevet av HydroCen på deres hjemmesider: