Dette må du gjøre:

Send inn søknad hvor du skriver om din motivasjon for å ta mastergrad innen vannkraft.
Har du tilknytning eller tidligere kjennskap til Sira-Kvina, så skriv gjerne om det.
Vi vil også ha informasjon om hva du ønsker å jobbe med i masteroppgaven.

Vi trenger følgende tilleggsopplysninger:

  • Karakterutskrift 
  • Tidligere arbeidserfaring
  • Kontaktinformasjon (Navn, alder, kjønn, hjemsted, telefon og e-post)

Informasjon om stipendet:

Stipend på kr. 10 000,- tildeles årlig inntil fire masterstudenter (fortrinnsvis to fra hvert kjønn).

Mottaker av stipend får masteroppgave på relevant problemstilling i vannkraftkraftsystemet hos Sira-Kvina, og får dekket utgifter til befaring og feltarbeid. Mottaker av stipend får mulighet til å diskutere faglige problemstillinger med Sira-Kvinas fagledere.

Søknadsfrist: 30. juni.

Ved tildeling av stipendet vil kandidaten få velge prosjektoppgave- og masteroppgave i samarbeid med Sira-Kvina med oppstart påfølgende semester.

Søknad sendes til kaspar.vereide@sirakvina.no.