Vi vil trygge kraftselskapets fremtid med faglært arbeidskraft, og gir derfor lærlinger fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden.

Kraftselskapet tar inn lærlinger hovedsakelig på fagområdene energioperatør, energimontør og industrimekaniker.