Vi vil trygge kraftselskapets fremtid med faglært arbeidskraft, og gir derfor lærlinger fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden.

Kraftselskapet tar inn lærlinger hovedsakelig på fagområdene energioperatør og industrimekaniker. 

Til høsten tar vi inn to nye lærlinger i energioperatørfaget med oppmøtested i Åna-Sira og Tjørhom.

Søk på læreplassene her.