Vi vil trygge kraftselskapets fremtid med faglært arbeidskraft, og gir derfor lærlinger fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden.

Få læreplass som energioperatør og industrimekaniker

Kraftselskapet tar inn lærlinger hovedsakelig på fagområdene energioperatør og industrimekaniker.