I vestre del av Agder, sør i Sirdal kommune, finner du Tonstad – et senter for fornybar energi. Sira-Kvina, med våre åtte vannkraftverk i Sira- og Kvina-vassdragene, er en ledende kraftprodusent i landet. Årsproduksjonen er på 7000 GWh, som tilsvarer omtrent fem prosent av Norges kraftproduksjon! Norges største kraftverk målt i produksjon er Tonstad kraftverk, som har 960 MW installert effekt.
 
Nå ser vi etter deg som vil være med og styre et av de mest imponerende energisystemene i Norge. Kunne du tenke deg å bli en del av avdeling produksjon, i rollen som driftsingeniør på driftssentralen?
 
Stillingen gir deg en mulighet til å bli en del av det grønne skiftet, i tillegg til å øke helhetsforståelsen av kraftproduksjon fra magasin til produsert miljøvennlig fornybar energi. Vi trenger at du – på en sikker og effektiv måte – styrer og regulerer de åtte kraftverkene, med sytten aggregater, på til sammen 1770 MW.
 
Du vil også fungere som leder for kobling (LFK), ved kobling av våre høyspentanlegg. Optimalisering, produksjonsplanlegging og håndtering av systemtjenester vil være en del av ditt daglige virke, i tett samarbeid med avdelingens fagpersoner på området. Du vil også være involvert i fagfelter som avregning, revisjonskoordinering, driftskontroll og hydrologi.
 
Mer konkret vil ansvaret ditt innebære å:

 • Inngå i helkontinuerlig skiftordning på vår døgnbemannede driftssentral.
 • Utføre den daglige styringen av kraftproduksjonen.
 • Regulere og overvåke våre reguleringsanlegg.
 • Overvåke og overholde konsesjonskrav.  
 • Fungere i rollene leder for kobling og leder for manøvrering, i henhold til forskrifter og interne styringsdokumenter. 
 • Daglig bruke digitale verktøy, blant annet sikkerhetsprotokoll, loggføringsverktøy, feilregistrering, simulering og avanserte office-verktøy. 
 • Ha kjennskap og kompetanse i internt beredskapsplanverk. 
 • Planlegge og styre energiproduksjon.
 • Anmelde og styre systemtjenester. 
 • Identifisere forbedringsmuligheter av arbeids- og avviksrutiner, og bidra til utbedring av disse. 


For å lykkes i rollen mener vi høyere utdanning innen elkraft eller elektro er nødvendig. Vi vil også vurdere elektroutdanning fra teknisk fagskole, kombinert med relevant erfaring. Erfaring fra kraftverksdrift og/eller kjennskap til kraftsystemer er en fordel, og interesse for elkraft og vannkraft er ønskelig. Det er også svært nyttig med fysisk forståelse av kraftverk, høyspenningsanlegg, reguleringsanlegg og vannveier.
 
Vi forventer selvfølgelig ikke at du skal kunne alt. Du skal få en god innføring og opplæring. Det viktigste er din interesse for faget og bransjen, dine kommunikasjonsevner og evnen til å håndtere hektiske situasjoner på en god måte. Med egenskaper som strukturert, gjennomførende og positiv i samhandling med de rundt deg, kommer du veldig langt.

Vi vil gjerne tilby deg:

 • Firmahytter. Sira-Kvina har flere hytter både i fjellet og på sørlandskysten som du kan disponere til fritidsbruk. Vi leier i tillegg et jaktterreng hvor det er muligheter for jakt på småvilt.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi har meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger for ansatte.
 • Aktivt arbeidsmiljø. Vi har et aktivt treningsmiljø og disponerer eget trimrom for deg som ansatt med kondisjons- og styrkeapparater, samt squashhall. 
 • Mulighet for bolig eller pendlergodtgjørelse.
 • Et godt sosialt miljø. Trivselen blant de ansatte er det viktigste for oss. Vi har blant annet en egen velferdskomite som sørger for sosiale arrangementer gjennom året. Vi håper du vil bidra til å gjøre det gode miljøet enda bedre! 
 • En godt utbygget kommune. Gode skole-, barnehage-, kultur-, helse- og sosialtilbud. 


Hva tenker du – vil du gripe muligheten? Dersom du synes arbeidet og selskapet virker spennende, håper vi å høre fra deg snart. Vi ser frem til å bli kjent med personen du er, og ønske deg velkommen til vår fine gjeng på Tonstad. 
 
Sammen skal vi jobbe for Norges kraftproduksjon og bidra til en litt grønnere fremtid! 

Søknadsfrist:  20. mai 2024

Kontaktinfo og informasjon om søknadsprosess