Det utføres jevnlig prøvetaking av vannkvaliteten og fiskebestandene. Sira-og Kvinavassdragene ble hardt rammet av forsuring og mange vann var fisketomme da vassdragene ble regulert. Etter massive pålegg om fiskeutsetting og en redusert forsuring er situasjonen en helt annen med reproduserende fiskebestander i de aller fleste vannforekomster. Sira-Kvina setter i dag ikke ut fisk, men overvåker bestandene i henhold til handlingsplan for innlandsfisk.

Vannprøver annenhver måned

Det er i regi av Sira-Kvina tatt vannprøver helt tilbake til 80-tallet. I dag tas det vannprøver ca. annenhver måned året rundt. Dette er en unik dataserie, og arbeidet er et samarbeid mellom Espen Enge og Sira-Kvina.

Har du spørsmål? Kontakt oss her