Vern av natur og miljø er viktig for Sira-Kvina. Sira-Kvina produserer den reneste formen for energi. Vi er opptatt av å bidra til at jordens klima bedres, samtidig som arbeider konkret med tiltak lokalt for å redusere virkningene av våre installasjoner.

Hvordan vi skal håndtere klimautfordringene vi står overfor i dag og som vil gjøre seg gjeldende i fremtiden, er av stor interesse for alle innbyggere både i Norge og i verden forøvrig. Vi i Sira-Kvina tror på at vannkraft er en del av løsningen.

Vår største miljøutfordring

Hovedkontoret til Sira-Kvina ligger i vakre omgivelser i Sirdal i Vest-Agder. Våre vannkraftverk ligger spredt i de tre fylkene Rogaland, Vest- og Aust-Agder. Hver eneste dag opplever vi den vakre og voldsomme naturen på nært hold og det er viktig for oss å spille på lag med den. Nettopp derfor er vi så opptatt av å ta vare på naturen og miljøet både lokalt, nasjonalt og globalt.

Behovet for energiproduksjon øker i takt med at Norges og verdens befolkning vokser. Dette er en av verdens største miljøutfordringer, og vi må samarbeide for å løse problemstillingen. Vårt bidrag er at vi i Sira-Kvina gjør det vi kan for å forsyne Norge og Europa med den reneste formen for fornybar energi. I tillegg ivaretar vi det lokale miljøet i og rundt våre vannmagasiner og vassdrag.

Vi spiller på lag med naturen

Vårt mål er å spille på lag med naturen. Kun på den måten kan vi benytte oss av de enorme ressursene som finnes her, uten at det går utover verken naturen, dyrelivet eller fremtidige generasjoner.

Vannmagasinene knyttet til Svartevassdammen, Roskrepp, Blåsjø og Vatnedalsdammen utgjør en stor del av Norges magasinerte energikapasitet. Disse vannene ligger i et vernet naturområde hvor en rekke sjeldne dyre- og fuglearter, deriblant store flokker med villrein, lever livene sine.

Her kan du lese mer om våre vannmagasiner og hvordan de fungerer som «grønne batterier» for Norge og Europa.

Sira-Kvina ivaretar det lokale miljøet

 Vi er på lag med naturen og jobber for en grønn og miljøvennlig kraftproduksjon. Dette gjør vi både på et lokalt, nasjonalt og globalt plan. Ved å tilby Norge og Europa ren og fornybar energi, reduserer vi behovet for å bruke fossilt brennstoff. Samtidig som det er er viktig for oss å gi verden et bedre energialternativ, må ikke dette gå på bekostning av det lokale miljøet. Derfor overvåker vi alle våre regulerte vassdrag slik at vi kan ha oversikt over vannkvaliteten og fiskebestanden her.

Vi tar vare på nærmiljøet ved å utføre jevnlige undersøker av vannkvaliteten, fiskebestanden, sedimentering- og begroingssituasjonen i våre vannmagasiner og vassdrag. Ved å kontrollere at disse holder stand, tar vi vare på mange ulike dyre-, fiske- og fuglearter. Dette har vi gjort i over tretti år. I et samarbeid med fagmiljøer, har Sira-Kvina samlet inn vannprøver og opprettet en unik database som gir oss verdifull informasjon om vannkvalitet og fiskebestanden, og en forståelse av hvordan tilstanden i vassdragene utvikler seg over tid.

Her kan du lese mer om hvordan vi har kontrollert og holdt øye med tilstanden i våre vassdrag.

Forbedringstiltak i våre vassdrag

Til grunn for alle våre anlegg, ligger en overordnet miljøstrategi og et miljødesign. Strategien og designet er utarbeidet av Sira-Kvina i samarbeid med de fremste forskningsmiljøene i Norge. Tiltakene utarbeides for å på best mulig måte ivareta miljøet, og sørger for at vannkvaliteten og miljøtilstanden er god i våre regulerte vassdrag. Vi igangsetter til stadighet gode og kostnadseffektive forbedringstiltak som sørger for at våre vassdrag opprettholder en høy og bærekraftig standard.

Her kan du lese mer om hvilke forbedringstiltak vi har igangsatt i våre regulerte vassdrag.

På denne måten ivaretar vi i Sira-Kvina det lokale miljøet i dag, samtidig som vi sørger for å kunne tilby grønne og bærekraftige energikilder som kan møte verdens energibehov i fremtiden.

Har du spørsmål rundt hvordan vi i Sira-Kvina jobber med miljø? Du kan alltid kontakte oss her