Tiltakene er i hovedsak gjennomført som frivillige miljøtiltak. Ytterligere tiltak er planlagt i forbindelse med frivillige revisjonsavtaler med vertskommunene til en samlet verdi på over 170 millioner kroner i utbyggingskostnader.

Gode miljøtiltak i vassdragene

Tiltak bygger på en overordnet miljøstrategi og miljødesign i alle anlegg. Gjennom aktive og kunnskapskapsrike fagråd og et utstrakt samarbeid med noen av de fremste forskningsmiljøene i Norge, har en hatt et godt grunnlag for å designe gode og kostnadseffektive miljøtiltak i vassdragene.

Har du spørsmål? Kontakt oss her

Terskel ved stadion Kvina