Dette er en 6 km lang tunnel som samler vann fra tre bekkeinntak i heieområdet mellom Ovedal og  Øksendal. Vannet ledes inn i tilløpstunneler til Tonstad kraftverk og utnyttes der.