Når maskinene kjører for fullt, går det 390 m3 vann gjennom kraftstasjonen hvert sekund. På grunn av de store vannmengdene produserer kraftverket ca. 602 GWh i året, selv om fallhøyden bare er 48 meter.

Da Åna-Sira kraftverk ble åpnet 1971, var det i første omgang installert to aggregater, men forholdene var lagt til rette for å utvide med ytterligere et aggregat. Fra inntaksmagasinet i Lundevatn ble det sprengt en 1 500 meter lang tilløpstunnel med et tverrsnitt på 150 m2 inn til fordelingsbassenget. Herfra går det tre sjakter ned til kraftstasjonen.

Som en del av 6. byggetrinn ble det tredje aggregatet satt i drift i 1989. Kraftverket er tilknyttet 300 kVlinjenettet og 66 kV-linjenettet i området.

 

Tekniske data
Ferdigstilt1971, 1989
TurbintypeFrancisturbiner
Effekt3 x 50 MW
Turtall150/159,7 o/min
Slukevne3 x 125 m3/s
Ytelse generator3 x 60 MVA
Spenning generator11 kV
Ytelse transformator 1180 MVA
Spenning transformator 1320/13 kV
Ytelse transformator 250 MVA
Spenning transformator 260 kV
Ytelse transformator 325 MVA
Spenning transformator 360 kV