Under planlegging av Nesjendammene ble det gjennomført en betydelig kartlegging og registrering av villreinstammen i Setesdal/Vestheiområdet.

Magasin
LRV677 m.o.h.
HRV715 m.o.h.
Volum274 millioner m/3 *
Energikapasitet140 GWh
Reguleringsgrad48 %
Produksjonsfaktor0,510
PF til hav1,675