Rett ved veien ser man den store steinfyllingsdammen ved Roskreppfjorden. Like ved dammen starter den 3 500 meter lange tilløpstunnelen som går i fjellet og ender i trykksjakten ned til kraftverket ved Øyarvatn.

Med en fallhøyde på ca. 90 meter og et aggregat med en effekt på 50 MW, er Roskrepp det minste kraftverket i Sira-Kvina kraftselskap. Men det er verdifull kraft som produseres øverst i Kvina vassdraget. Maskinen produserer stort sett bare om vinteren når kraftprisen er høy. Når våren kommer, er det normalt tappet så mye vann fra Roskreppfjorden at det er plass til både snøsmelting og nedbør utover sommeren og høsten. Kraftverket ble bygget i 5. byggetrinn og idriftsatt i 1979. Midlere årsproduksjon er ca. 105 GWh.

Gjennom en kort avløpstunnel renner vannet ut i Øyarvatn. Her samler det nye krefter før det tar fatt på neste etappe ned til Kvinen kraftverk. Vannet som starter i Roskreppfjorden skal gjennom fem kraftstasjoner før det renner ut i havet ved Åna-Sira. Da har det utnyttet en samlet fallhøyde på mer enn 900 meter.

Tekniske data
Ferdigstilt1979
TurbintypeFrancisturbin
Effekt50 MW
Turtall250 o/min
Slukevne70 m3/s
Ytelse generator56 MVA
Spenning generator9,2 kV
Ytelse transformator56 MVA
Spenning transformator320/9,2 kV